Kāda ir līderības loma stratēģiskajā īstenošanā?

Korporatīvās stratēģijas īstenošana prasa komandas darbu, ko vada jūsu organizācijas vadošā komanda. Katrai pārmaiņu vadībā iesaistītajai personai ir pienākumi, un ir svarīgi, lai visa organizācija saprastu vadošās lomas lomu stratēģiskajā īstenošanā, lai padarītu atbildības deleģēšanu efektīvāku.

Iesaistīšanās

Jebkura jauna uzņēmuma politikas vai programmas stratēģiska īstenošana prasa visu iesaistīto departamentu līdzdalību. Uzņēmuma vadībai ir jānosaka, ko šie dienesti ir, un izveidot īstenošanas komandu, kas sastāv no katra skartās grupas pārstāvjiem. Vadībai ir jāizveido struktūra, kas identificē dažādus grupas vadītājus, šo grupu vadītāju pienākumus un atbildības sistēmu, kas nodrošina, ka īstenošanas komanda izpilda savu grafiku jaunās programmas vai politikas ieviešanai.

Interese

Izmaiņu īstenošana vai jebkura jauna stratēģija uzņēmumā prasa visas sabiedrības steidzamības sajūtu. Vadības uzdevums ir izveidot šādu steidzamību, paskaidrojot darbiniekiem, kāpēc tas ir nepieciešams. Līderībai ir jāpalīdz darbiniekiem saprast, kā uzņēmums gūst labumu no jaunās īstenošanas, bet tai ir arī jāsaņem organizācija, lai redzētu neveiksmes, ko rada izmaiņas.

Uzraudzība

Stratēģiskā īstenošana uzņēmumā nav precīzs process. Tā ir dinamiska procedūra, kas ir jāpārrauga vadībai un jāmaina, lai sasniegtu īstenošanas mērķus. Vadības pienākums ir ieviest monitoringa sistēmu, analizēt īstenošanas laikā radītos datus un veikt nepieciešamās izmaiņas, lai padarītu īstenošanu efektīvāku.

Nākamais solis

Korporatīvās stratēģijas vai izmaiņu īstenošana bieži tiek veikta fāzēs. Uzņēmuma vadībai ir jāspēj noteikt, kad katrs stratēģiskās īstenošanas posms ir pabeigts, un jābūt gatavam pāriet uz nākamo posmu. Piemēram, ja uzņēmums ievieš jaunu programmatūru klienta vadībai, tad programmas pirmais posms var būt to realizēt pārdošanas nodaļā. Vadībai ir jāidentificē, kad ir veiktas pareizas programmatūras izmaiņas, kas ļaus to ieviest citās uzņēmuma daļās.

 

Atstājiet Savu Komentāru