Noslēpums efektīvai komunikācijai organizācijās

Cilvēkiem ir efektīvi jāsadarbojas savā starpā, lai sasniegtu pozitīvus rezultātus. Efektīvai komunikācijai organizācijās, pirmkārt, ir jāatzīst, ka komunikācija ir kritiska, un, otrkārt, apņemšanās nodrošināt, lai ikviens no organizācijas pārstāvjiem no augšas uz leju būtu prasmes, instrumenti un resursi, lai efektīvi sazināties.

Apņemšanās no augšas

Ja ir viens liels noslēpums efektīvai komunikācijai organizācijās, tas ir, ka saistības ir jānāk no augšas. Izpilddirektors un augstākā līmeņa vadītāja komanda pauž cerību uz efektīvu saziņu ar savu apņemšanos atvērt, godīgi un savlaicīgi sazināties. Viņu rīcība, uzvedība un ziņojumi darbiniekiem sniedz spēcīgu vēstījumu par komunikācijas toni un īpatnībām organizācijā. Bez apņemšanās no augšas, pat visprasmīgākie korporatīvie komunikatori būs neveiksmīgi.

Pozitīvie lomu modeļi

Tiešām uzraudzītājiem un vadītājiem ir vislielākā ietekme un ietekme uz darbiniekiem. Vadītāji, kuri ir apmācīti, lai izmantotu efektīvu komunikāciju ar darbiniekiem un kas ir pozitīvi paraugi, ir spēcīgs iespaids. Darbinieki emulē komunikācijas stilu un toni, ko viņi saņem no saviem vadītājiem. Būtiska ir apmācība - gan personīgi, gan tiešsaistē, gan ar tādiem resursiem kā grāmatas un žurnālu raksti. Daži cilvēki ir dabiski komunikatori; viņiem ir vajadzīga apmācība un izglītība, lai palīdzētu viņiem uzlabot savas komunikācijas prasmes.

Skaidras cerības darbiniekiem

Organizācijām nevajadzētu pieņemt, ka darbinieki zinās, ko no viņiem sagaida, kad runa ir par sazināšanos savā starpā, viņu padotajiem vai vadītājiem. Skaidras politikas, rokasgrāmatu un tiešo komunikāciju cerības var palīdzēt darbiniekiem izvairīties no nevainīgām kļūdām, kas neatspoguļo uzņēmuma kultūru. Daudzi sakaru noteikumi nav noteikti. Piemēram, vai darbinieki var vērsties tieši pie departamenta vadītājiem vai viņu priekšnieka boss ar komentāriem vai jautājumiem? Vai e-pasta adrese ir labāka par aci pret aci, vai otrādi? Atbildes uz šiem vienkāršajiem jautājumiem var palīdzēt komunikācijai plūstoši un izvairīties no nevajadzīgiem pārpratumiem un neapmierinātību.

Vairāki rīki dažādām vajadzībām

Tā kā darbinieki parasti strādā dažāda veida vidēs, un tiem ir atšķirīgas darba prasības un cerības, ir svarīgas vairākas iespējas sazināties ar kolēģiem, vadītājiem un padotajiem, kā arī saņemt saziņu. Šodienas tehnoloģija ļauj uzņēmumiem piedāvāt gan tradicionālos, personīgos, telefoniskos un biļetenus, gan tiešsaistes iespējas sazināties ar darbiniekiem, kā arī divvirzienu saziņai.

Ziņojumu saskaņošana un konsekvence

Organizatoriskās komunikācijas konsekvence un saskaņošana ir kritiska. Darbinieki, kas dzird dažādus ziņojumus no uzraugiem nekā ar uzņēmuma komunikāciju, piemēram, biļetenos vai iekštīkla vietnēs, vislabāk tiks sajaukti un sliktākajā gadījumā ir neapmierināti. Rūpīgi plānotās komunikācijas ņem vērā gan sakaru secību, gan laiku, lai nodrošinātu, ka pareizie cilvēki vispirms dzird ziņu un nodrošina pareizu un konsekventu ziņu plūsmu no organizācijas augšas līdz apakšai.

 

Atstājiet Savu Komentāru