Kā rīkoties ar pretrunīgām idejām

Jebkurā laikā, kad jūs saņemat kopīgu cilvēku grupu, jūs varat sagaidīt atšķirīgas idejas par to, kā vērsties pie problēmu risināšanas, mērķu noteikšanas un darba metodēm. Konflikts pati par sevi nav slikta lieta, jo tas var novest pie plašākas saziņas un komandas darba. Jautājums ir par to, kā jūs pārvaldāt konfliktus, kad tie rodas. Atvērt komunikācijas līnijas, nodrošināt cienīgu auditoriju darbinieku atšķirīgajām idejām un veiciniet kopīgus centienus, lai atrisinātu konfliktus.

1.

Nodrošināt strukturētas iespējas darbiniekiem dalīties ar savām idejām, lai katrs varētu justies dzirdējis savu balsi. Uzmanīgi un uzmanīgi klausieties, ko katram darbiniekam ir jāsaka. Neļaujiet vienam vai diviem darbiniekiem dominēt diskusijā vai mēģināt tvaicēties pār mazāk pārliecinošiem kolēģiem.

2.

Atzīt dažādu ideju un veselīgu diskursu priekšrocības. Tajā pašā laikā uzsvērt, ka ne visas idejas var vai tiks īstenotas. Ja kompromiss ir iespējams, mudiniet savu komandu strādāt pie kopīga risinājuma. Ja idejas ir tādā konfliktā, ka tās neatbalsta kombinētu vai kompromisa nostāju, pastāstiet darbiniekiem, ka jūs ņemsiet vērā savu ieguldījumu un pieņemsiet lēmumu par organizācijas interesēm.

3.

Identificējiet tās idejas, kas atbilst organizācijas mērķiem un mērķiem, un, ja tas tiks īstenots, tas tiks virzīts uz panākumiem. Ja iespējams, iekļaujiet idejas, kas nav pieņemtas.

4.

Sniedziet darbiniekiem atgriezenisko saiti par saviem lēmumiem. Paldies viņiem par viņu ieguldījumu. Paskaidrojiet, kāpēc jūs izvēlējāt savas idejas, un, ja nepieciešams, kāpēc jūs neizvēlaties citus. Palūdziet savai komandai strādāt kopā ar jums un strādāt kopā, lai īstenotu izvēlētās idejas, vienlaikus mudinot viņus turpināt sniegt ieguldījumu turpmākajos projektos un pasākumos. Aplieciniet viņus, ka tikai tāpēc, ka viņu konkrētā ideja, iespējams, netiks pieņemta, tas nenozīmē, ka viņi netiek vērtēti organizācijas locekļi.

 

Atstājiet Savu Komentāru