Kā komunikācijas šķēršļi ietekmē organizācijas

Komunikācijas barjeras ir biežas parādības jebkurā organizācijā, un mazie uzņēmumi nav izņēmums. Dažreiz barjera ir smalka un tikai nedaudz traucējoša. Piemēram, varbūt vadītājam ir grūtības motivēt savu komandu, jo ģeogrāfiskais attālums ir starp komandas locekļiem. Citos gadījumos šķēršļi rada uzņēmuma sadalījumu, kā tas bija gadījumā ar pārredzamības un patiesības trūkumu starp Enron un tās akcionāriem. Sakaru traucējumi var ietekmēt mazo uzņēmumu vairākos veidos.

Identifikācija

Komunikācijas barjeras ietver jebkādu sadalījumu vai šķēršļus, kas attiecas uz pārsūtīšanas informāciju. Šāda saziņa var notikt starp darbiniekiem vai strukturālā sistēmā. Viens no šķēršļiem ir uzticības trūkums starp vadītāju un viņa padotajiem. Tas kavē atklātu informācijas pārsūtīšanu, tādējādi radot atšķirīgas cerības un pārpratumus. Šķēršļi var izrādīties arī taustāmāki, piemēram, novecojusi pasūtīšanas sistēma, kas nespēj atjaunināt piegādes reālā laikā. Šis šķērslis novērsīs vienkāršotu saziņu starp struktūrvienībām organizācijā.

Vīzija un misija

Komunikācijas šķēršļi var traucēt uzņēmumam nodot savu redzējumu un misiju. Kathleen Rhodes, grāmatas "Uzņēmējdarbības komunikācija: process un produkts" autors, skaidro vājas valodas prasmes, sajaucot ziņojumu, izmantojot dažādus vārdus, kas nozīmē to pašu, un fiziskās traucēkļi traucē brīvu informācijas plūsmu. Lai pārvarētu šos šķēršļus, vadības komandai ir jāorganizē uzņēmuma mēroga sanāksmes, jāievieš darbinieku orientācijas ar grupas misiju un jāsaņem atgriezeniskā saite visos organizācijas struktūras līmeņos. Sadarbība ar komunikācijas jautājumiem uzlabo iespēju, ka darbinieki būs apmierināti ar uzņēmuma mērķiem. Darbinieki, kas nav ieinteresēti uzņēmuma vispārējos panākumos sliktas komunikācijas dēļ, ir vairāk orientēti uz citām darba iespējām, un, visticamāk, tiem būs maz interese uzlabot savas prasmes.

Klientu apkalpošana

Komunikācijas barjeras var izpostīt uzņēmuma klientu apkalpošanas nodaļu. Šie šķēršļi ietver atlaižošus, rupjus darbiniekus, sliktas klientu apkalpošanas pasūtīšanas metodes un nespēju nodot pasūtījuma informāciju attiecīgajām pusēm, piemēram, piegādes noliktavas darbiniekiem un grāmatvedības komandai. Savā grāmatā "Klientu komunikācijas" Maggie Jones paskaidro, ka komunikācijas barjeru pārvarēšana ir atkarīga no klienta informācijas veiksmīgas dekodēšanas. Jones skaidro, kā rodas nepilnības, kad grupas rada kļūdainus pieņēmumus par dekodēšanas procesu. Piemēram, klients var pieņemt, ka pakete ieradīsies mazāk nekā nedēļu, savukārt pārstāvis zina, ka piegādes parasti ierodas divu nedēļu laikā. Šis saziņas trūkums var radīt neapmierinātību un klientu neapmierinātību.

Ražošana

Ražošanas process var ciest sakarā ar komunikācijas barjerām organizācijā. Charles McConnell, grāmatas "Veselības profesionāļu vadības principi" autors, norāda, ka formālie un neformālie komunikācijas procesi var ietekmēt ražošanu. Tā kā oficiālā saziņa izskaidro procesu mācību rokasgrāmatās, direktīvās un biļetenos, neformālā saziņa attiecas uz baumām un informāciju, kas var būt vai nebūt patiesa, bet tomēr tiek nodota starp darbiniekiem. Sakaru šķēršļi var radīt neefektīvu ražošanu vai pat iesprostot darba plūsmu. Piemēram, ja darbinieku grupa uzskata, ka viņi var zaudēt darbu, tomēr viņi nesaņem informāciju no vadības komandas, viņu bailes var pārvērsties par apātiju un neinteresētību.

 

Atstājiet Savu Komentāru