Būvniecības inspekcijas vadlīnijas

Kvalitātes pasākumi un kontrole visbiežāk tiek izmantoti ražošanā, bet tiek pielietoti arī daudzās citās nozarēs un procesos, tostarp būvniecībā. Kvalitāte ietver trīs galvenās jomas: klientu vēlmes, piemērotību lietošanai un atbilstību prasībām, bet būvniecībā kvalitāte tiek piemērota noteiktajam būvprojekta apjomam, projekta budžetam un izpildes grafikam. Uz šo jomu attiecas būvuzraudzības vadlīnijas.

Definēta darbības joma

Noteiktajam būvprojekta apjomam vienmēr jābūt redzamam pārbaudes procesā. Klienta vajadzības ir definētas darbības jomas centrā. Veidojot māju, projekta darbības joma ietver mājokļu īpašnieku ieguldījumu un atgriezenisko saiti. Viņu atļauja ir nepieciešama visam, un komunikācija ar klientu ir projekta būvniecības pārbaudes saraksta augšgalā. Viņiem jāinformē un jāpiekrīt uzstādīto logu izmaksām, ūdensvada cauruļvadu izmēram un cementa tipam, kas tiek izmantots, lai ieliktu soļus mājas priekšā. Komerciālie klienti ir vienlīdz nozīmīgi projektā. Katrā būvuzraudzības kontrolsarakstā un ziņojumā jāiekļauj klienta kontaktinformācija un detalizētas piezīmes par komunikāciju starp būvniecības personālu un klientu visā projektā.

Budžets

Budžets ir cieši otrs nozīmīgums definētajā būvniecības pārbaudes jomā. Projekta uzturēšana laikā un budžetā ir būvniecības priekšnieku vai vadītāju darbs. Katram pārbaudes kontrolsarakstam, statusa ziņojumam un piezīmei jābūt atsauces budžetam, jo ​​īpaši attiecībā uz pārrakstītiem vai aizvietotiem vienumiem. Materiālu un darbaspēka iegādes un iegādes koordinēšana ir būtiska, lai pabeigtu kvalitatīvus projektus un apmierinātu klientus.

Grafiks

Būvprojektu grafiki ir tieši saistīti ar budžetiem un klientu vajadzībām un var nozīmēt atšķirību starp apmierinātu klientu vai nepatīkamu un dārgu tiesvedību. Pievērsiet uzmanību būvprojektu grafikam vismaz reizi nedēļā, ja ne katru dienu, un skaidri jāpaziņo par kavējumiem un to iemesliem visiem iesaistītajiem. Būvprojektiem ir jābūt skaidri definētiem grafikiem no sākuma un plāniem, lai tos regulāri pārskatītu un paziņotu par izmaiņām un kavējumiem.

Kļūdas un izmaiņu rīkojumi

Notiek cilvēku kļūda un nepieciešamība pēc izmaiņām būvniecības projektu laikā. Daļa būvniecības inspekcijas ir laba sistēma, lai risinātu nepieciešamās vai pieprasītās kļūdas un izmaiņas. Viena persona, kas koordinē projektu pārbaudes saskaņā ar skaidru, rakstisku vadlīniju, parasti projekta vadītāju vai vadītāju, ietekmē projekta panākumus vai neveiksmes. Labi organizētas un labi dokumentētas būvniecības inspekcijas vadlīnijas ir veiksmīgas projekta pamatā.

 

Atstājiet Savu Komentāru