Korporatīvo noteikumu pārkāpšanas sekas

Korporatīvās uzņēmējdarbības struktūra ir visnotaļ regulēts veids, kā izveidot un pārvaldīt savu mazo uzņēmumu. Lai gan neviens nepārskata jūsu plecu, lai pārliecinātos, ka ievērojat visas juridiskās formalitātes, kas saistītas ar korporācijas vadīšanu, jūs nevarat atstāt novārtā, ignorēt vai mīkstināt šīs formalitātes pēc vēlēšanās bez iespējamām sekām. Ja korporācijas direktori neievēro savu nolikuma prasības, akcionāri var iesniegt civilprasību, lai piespiestu izpildīt noteikumus.

Korporatīvā pārvaldība

Korporācijas tiek veidotas un darbojas saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Katras valsts uzņēmējdarbības kodekss izveido reprezentatīvu vadības struktūru korporācijām, kur valde pārrauga darbību akcionāru vārdā, kuriem nav tiesību piedalīties uzņēmuma ikdienas vadībā. Lielākā daļa valstu pieprasa, lai korporācijas drīz pēc izveidošanas pieņemtu noteikumu kopumu, kas sīki izstrādātu pārvaldības politiku un procedūras.

Korporatīvie pienākumi

Valsts likumi nosaka, ka valdei ir jādarbojas sabiedrības un tās akcionāru interesēs. Daļa no šīs atbildības ir uzņēmuma darījumu pārvaldība saskaņā ar noteiktiem juridiskiem standartiem. Pēc tam, kad direktors ieņem vietu valdē, viņam ir dažādi pienākumi kā akcionāru pārstāvim, ka likums viņam uzliek, piemēram, rūpības un lojalitātes pienākums, kas nosaka, vai viņš pareizi veic savu darbu. Pat ja jūsu mazajai korporācijai ir maz akcionāru, un visi no tiem ir arī direktoru padomē, akcionāriem kā direktoriem ir jārīkojas un jāpieņem lēmumi, kas atbilst likumam un korporatīvajiem dokumentiem, tostarp nolikumam.

Juridiskās sekas

Valsts likumi akcionāriem un direktoriem dod iespēju celt prasību tiesā pret sabiedrību un valdi par uzņēmuma statūtu pārkāpumiem. Daudzas mazas korporācijas, kurām ir maz īpašnieku, nespēj pieņemt noteikumus, ignorēt tos vai regulāri iesaistīties aizliegtās darbībās bez jebkādām sekām, vienkārši tāpēc, ka privātā korporācijas nolikumi netiek iesniegti nevienai valdības struktūrai, un nav neatkarīgas uzraudzības vai atbilstības uzraudzītāja. Sekas ir iespējamas tikai tad, ja kāds, kam ir statuss, piemēram, akcionārs vai direktors, iebilst pret korporācijas pārvaldību.

Vispārējās sekas

Dažās situācijās kreditori var norādīt, ka korporācija nav ievērojusi korporatīvās formalitātes, piemēram, pieņemt un ievērot nolikumus, lai tiesā iesniegtu prasību par to, ka uzņēmuma individuālie akcionāri būtu atbildīgi par uzņēmējdarbības parādiem. Šo procesu sauc par korporatīvās plīvura pīrsināšanu un var ietekmēt mazo uzņēmumu īpašniekus, kuri vada savas korporācijas kā personisku aizstājvārdu, nevis neatkarīgu vienību, kas atbilst likumiem, kuri regulē tās pārvaldību.

 

Atstājiet Savu Komentāru